Целодневна детска градина №166
назад В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ

Това е простичка история за сложна ситуация.

Обясните с правилните думи и емоции на децата, защо не могат да правят обичайните за тях неща.

 прочети ⇒   история_за _коронавируса